บริษัท เอ็ม เอ เซอร์วิส แอนด์ พาร์ทส จำกัด ขออวยพรปีใหม่ของไทย ในช่วงเทศการ  ปีใหม่ พ.ศ. 2561 แด่ผู้มีอุปการะคุณ ของบริษัทฯ ขอให้ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข สดชื่น สมหวัง พร้อมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดปีใหม่ นี้เทอญ